Tag Archives: desig

Llibertat i desvinculació

freedom

  El concepte de llibertat de la nostra època esta molt lligat a dues altres valors, l’autenticitat i la possibilitat d’optar. L’autenticat es concebuda  com l’actuació espontània deslliurada de tota obligació. La sinceritat que port a la autenticitat no es