Tag Archives: nou model de creixement

La nova política: la família

familia

             LA FAMÍLIA HA DE SER L’EIX DE LA NOVA POLÍTICA CULTURAL, EDUCATIVA, SOCIAL I ECONÒMICA   La nova política ha de fonamentar-se en la família   Hi ha un consens gairebé generalitzat en considerar que la família ha estat