Llibres

Compartir
Sociedad Desvinculada

LA SOCIEDAD DESVINCULADA

  • Título: LA SOCIEDAD DESVINCULADA
    La necesidad de un nuevo comienzo
  • Autor: Josep Miró
  • Editorial: Ediciones Trébedes

A MANERA D’INTRODUCCIÓ. EL MALESTAR

Un marc per interpretar la realitat profunda

El 2014 vaig escriure sobre el que considero que són les causes profundes, radicals, de les crisis que ens fan mal, i del perquè el pas del temps les accentua i multiplica si no actuem sobre les arrels que les alimenten. Aquesta va ser la raó del meu llibre, La Societat Desvinculada, que m’he decidit a actualitzar i ampliar, perquè considero que, allò que descrivia i pressuposava el 2014, no només es correspon amb la realitat d’ara mateix, sinó que ara es mostra de manera més evident, tant que el concepte de desvinculació ha quallat com una forma de descriure el que ens passa, encara que massa vegades s’utilitzi en un sentit excessivament imprecís. Els efectes de la cultura desvinculada són ara més evidents i profunds que el que podia pensar quan fixava sobre el paper virtual les idees negre sobre blanc, fa gairebé una dècada. Per aquesta raó, he mantingut el diagnòstic (primera i segona part), i he ampliat la tercera, el títol de la qual és molt explícit: “Estragos”. Així mateix, he actualitzat algunes dades del conjunt.

La tasca que vaig emprendre aleshores i que ara complet era, en bona mesura, fruit de la visió que m’oferia el treball com a director de l’Institut d’Estudis del Capital Social (INCAS) de la Universitat Abat Oliba CEU. De fet, vaig publicar un estudi previ el 2008, “La Fi del Benestar”, just abans de l’inici del Crash que es va iniciar aquell any, en què, en bona mesura, anticipava alguns elements d’aquella crisi. Aquest estudi em preparava, sense ser-ne conscient, per formular el diagnòstic que presenta “La Sociedad Desvinculada”, que és un diagnòstic que explica racionalment perquè vivim sota un estat permanent de crisi i malestar, nosaltres, la societat que disposa de més mitjans materials de tots els temps.

Preguntava aleshores, si la causa de la crisi econòmica no era en realitat moral, i la democràcia liberal estava tocada de mort per aquest motiu. I si les idees dominants no feien res més que dissimular, amb abundant retòrica, la degradació i ruptura dels vincles humans.

Com adquirir el llibre

“En la Sociedad desvinculada, hombres y mujeres persiguen como único bien superior, como hiperbien ante el cual todo lo demás se supedita, la autodeterminación individual, la propia realización personal, entendida como satisfacción de los impulsos, del deseo sin límite ni cauce. No existe norma por encima de este hiperbien. Ninguna creencia religiosa o filosófica. Ninguna tradición o fidelidad histórica, ningún deber ni tradición, ningún vínculo personal o colectivo, ni tan siquiera la condición y naturaleza humana, pueden limitar la máxima ley de la realización por la satisfacción del deseo. Todo, incluso los seres humanos, son medios para la autorrealización. Todo, hasta la vida del hijo no nacido”.

“Esta ideología, necesariamente se alimenta del laicismo de la exclusión religiosa, y necesita del utilitarismo como doctrina de evaluación y juicio, cultiva el hedonismo de los instintos y el materialismo práctico como culminación social; es la que alimenta nuestros marcos de referencia desde los que juzgamos. Vivimos en una época de una ruptura social colosal, de proporciones históricas. Es la gran ruptura histórica, moral, cultural y social que nos empuja en direcciones contradictorias, generando una clase de esquizofrenia social que está identificada, pero sólo en los fragmentos de sus consecuencias aisladas. Aborto, trabajo basura y violencia cada vez más mortífera contra las mujeres, por nombrar tres elementos relevantes, son, pese a su diversidad, manifestaciones, efectos de la misma causa: la moral desvinculada”

“En la Sociedad desvinculada, hombres y mujeres persiguen como único bien superior, como hiperbien ante el cual todo lo demás se supedita, la autodeterminación individual, la propia realización personal, entendida como satisfacción de los impulsos, del deseo sin límite ni cauce. No existe norma por encima de este hiperbien. Ninguna creencia religiosa o filosófica. Ninguna tradición o fidelidad histórica, ningún deber ni tradición, ningún vínculo personal o colectivo, ni tan siquiera la condición y naturaleza humana, pueden limitar la máxima ley de la realización por la satisfacción del deseo. Todo, incluso los seres humanos, son medios para la autorrealización. Todo, hasta la vida del hijo no nacido”.

“Esta ideología, necesariamente se alimenta del laicismo de la exclusión religiosa, y necesita del utilitarismo como doctrina de evaluación y juicio, cultiva el hedonismo de los instintos y el materialismo práctico como culminación social; es la que alimenta nuestros marcos de referencia desde los que juzgamos. Vivimos en una época de una ruptura social colosal, de proporciones históricas. Es la gran ruptura histórica, moral, cultural y social que nos empuja en direcciones contradictorias, generando una clase de esquizofrenia social que está identificada, pero sólo en los fragmentos de sus consecuencias aisladas. Aborto, trabajo basura y violencia cada vez más mortífera contra las mujeres, por nombrar tres elementos relevantes, son, pese a su diversidad, manifestaciones, efectos de la misma causa: la moral desvinculada”

Go up